Αποστολές

Τα εμπορεύματα στέλνονται σε όλη την Ελλάδα με courier . Το κόστος είναι σταθερό 4,00 ευρώ.

Μικρά προϊόντα όπως στρατιωτικές ταυτότητες μπορούν να σταλούν και στο εξωτερικό με συστημένο ταχυδρομείο.

Μεγάλα δέματα στέλνονται με μεταφορικές εταιρίες και σε κεντρικές πόλεις στη Δυτική Ελλάδα μπορούν να σταλούν με το ΚΤΕΛ.