Αποστολές

Τα εμπορεύματα στέλνονται σε όλη την Ελλάδα με courier ή ταχυδρομείο.( Μικρα προϊόντα όπως στρατιωτικές ταυτότητες μπορούν να σταλούν στο εξωτερικό και η πληρωμή να γίνει με PAYPAL).

*Σε πόλεις στη Δυτική Ελλάδα μπορούμε να στείλουμε και με το ΚΤΕΛ για πιο σύντομα.